Tầng 19
Tầng 19 là khu vực nhà hàng, phòng Gym, khu sinh hoạt cộng đồng và hồ bơi vô cực