Tầng 18
Tầng 18 bao gồm 6 căn hộ Penthouse cao cấp.