Toạ lạc tại trung tâm nổi bật của thành phố Bên Tre với quy mô 112,521m2